HVB-Hem i hemlik miljö för behandling.

Vi på Murars Gård arbetar utifrån gällande lagstiftning och erbjuder vård och behandling i en varm och familjär miljö. Vårt fokus ligger på att stödja familjer med psykosocial problematik och erbjuda behandlingar inom ett brett spektrum. 

  

Vårdmetod och målgrupp 

Murars Gård tar emot familjer med en mängd olika utmaningar. Vårt team har lång erfarenhet av att arbeta med: 

  • Unga mödrar med behov av stöd och förberedelse för föräldraskap. 
  • Familjer med psykisk och kognitiv funktionsnedsättning och behov av individanpassad vård.
  • Kvinnor och barn utsatta för våld i nära relationer med socionom/spetskompetens på området. 
  • Hantering av hedersproblematik och migrationsärenden för att skapa trygga förhållanden. 
  • Tidigare men ej aktivt missbruk samt övrigt socialt utanförskap. 

  

Vårt arbete och värderingar

På Murars Gård utgår vårt arbete från en psykodynamisk grundsyn. Vi tror på individens egen historia och specifika behov. Vårt mål är att stödja förälderns känslomässiga och sociala mognad för att bli en resurs för sig själv och sina barn. Vi erbjuder en trygg miljö och en fungerande vardagsstruktur som modell för förändring.

Barnets behov i centrum (BBIC) och våld i nära relationer

Vi betraktar signifikanta relationer som en potential för att bryta destruktiva mönster. Vi har kompetens för barn med särskilda behov och arbetar med föräldrar och barn enligt modellinlärande och positiv förstärkning.

Murars Gård har socionom/spetskompetens inom våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Vi erbjuder riskbedömningar och strukturerat samtalsstöd. Vi ger praktiskt stöd och förberedelse för ett liv utan våld och erbjuder samtalsstöd för barn enligt Trappanmodellen. 

  

Teoretiska utgångspunkter

Vårt arbete bygger på flera teoretiska perspektiv, inklusive: 

  • Anknytningsteori
  • Objektrelationsteori
  • Lösningsfokuserat Arbetssätt
  • Systemteoretiskt Perspektiv

  

Barnens trygghet och utbildning

 Vi strävar efter att göra barnens vistelse på Murars Gård trygg och meningsfull. Vi kan ordna skol- och förskoleplats i närbelägna skolor när det är lämpligt, och erbjuder i annat fall möjlighet till hemundervisning i samråd med barnets skola. För yngre barn har vi en egen daglig pedagogisk verksamhet

HVB-Hem i Hemlik Miljö för Utredning och Behandling