HVB-hem i Hälsingland med behandling.

Privatägda Murars Gård erbjuder professionell vård och behandling sedan 1994 i en naturskön miljö i Hälsingland. Beläget med utmärkta kommunikationsmöjligheter via tåg, buss och bil. 

Om Murars Gård 

Murars Gård är ett HVB-hem (Hem för Vård och Boende) som fokuserar på behandling av hjälpsökande föräldrar och familjer med barn i åldrarna 0-16 år. Vårt individanpassade arbete utgår från föräldrarnas och barnens behov och bygger på en miljöterapeutisk synvinkel. 

  

Behandling 

Vi erbjuder stöd i situationer där det förekommit våld eller hedersrelaterat våld i nära relationer. Barnen erbjuds samtal enligt den välkända ”Trappanmodellen.” 

  

Strukturerat arbete 

Vår verksamhet följer en strukturerad dokumentation enligt BBIC (Barnets Behov i Centrum) samt Kari Kiléns sju föräldrafunktioner. I vårt journalsystem SecuraNova HVB finns fullständigt BBIC-stöd. Vårdplanen och genomförandeplanen utgör riktlinjer för behandlingen på Murars Gård. 

  

Vår målsättning 

Murars Gård har som primär målsättning att ge barn en möjlighet att växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden. Vi är medvetna om att detta inte alltid är en självklarhet, särskilt för föräldrar som själva har upplevt otrygga och svåra förhållanden. En placering på Murars Gård kan bli en viktig resurs för en positiv förändring, där föräldern får stöd att växa i sin föräldraroll och bli en resurs för både sitt barn och sig själv. 

HVB-hem i Hälsingland med utredning och behandling