Om Murars Gård

Murars Gård  är ett privatägt HVB-hem som varit verksamt sedan 1994. Murars Gård är belägen i en lite lantlig och naturskön miljö i Hälsingland, med goda kommunikationsmöjligheter via tåg, buss och bil. 

 

Murars Gård är en föräldra- och barn verksamhet som erbjuder vård och behandling till hjälpsökande föräldrar/familjer med barn, med barn i åldrarna 0-16 år. Vi arbetar individanpassat med utgångspunkt från föräldrarnas och barnens behov och utifrån ett miljöterapeutiskt perspektiv.

 

Vi erbjuder stöd och skydd då det förekommit våld/hedersrelaterat våld i nära relationer, barn erbjuds samtal enligt ”trappanmodellen”.

 

Verksamheten arbetar och dokumenterar strukturerat utifrån BBIC, samt utifrån Kari Kiléns de sju föräldrafunktionerna.

I journalsystemet SecuraNova hvb finns komplett BBIC-stöd. Vårdplan samt genomförandeplan utgör riktlinjer för behandlingen på Murars Gård.

Murars främsta syfte och målsättning är att ge barn möjlighet till en rimlig och rättvis chans att växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden. För många barn och föräldrar är detta inte en  självklarhet. Föräldrar som själv vuxit upp under otrygga och svåra förhållanden kan ibland ha svårt att mäkta med sin situation och sin föräldraroll. I detta kan en placering på  Murars Gård bli en stor hjälp till en positiv förändring där föräldern kan stöttas att växa i sitt föräldraskap och bli en resurs för sitt barn och sig själv.