Referenser

Murars Gård har bedrivit vård och behandling med bemyndigande från Länsstyrelsen i Gävleborg sedan 1994, sedermera IVO . Behandlingsarbetet bedrivs professionellt inom ramen för Socialstyrelsens/IVO riktlinjer gällande vård och behandling för barn och unga.

Verksamheten har sedan 1994 utan kontinuitetsavbrott arbetat utifrån HVB-tillstånd gällande föräldrar med barn, med barn i åldrarna 0-16 år utifrån psykosocial problematik. Murars Gård har åren uppnått god renommé och goda referenser. Placerande kommuner och handläggare är återkommande vid verksamheten.

För referenser kontakta verksamheten Murars Gård.