Målgrupp

Murars Gård är en specifik föräldrar- och barn verksamhet som erbjuder vård och behandling till föräldrar/familjer, med barn i åldrarna 0-16 år, samt gravida flickor/kvinnor. Vi vänder oss till föräldrar med barn som befinner sig i psykosocialt utsatta situationer och med svårighet att få till stånd en fungerande vardag för sig själv och/eller sina barn samt erbjuder professionellt mänskligt bistånd till utsatta hjälpsökande föräldrar och barn.

Verksamheten vänder sig också till flykting, asyl och invandrarproblematik, relationsproblematik, jag-svaga, incest/sexuella övergrepp, övergreppsproblematik, missbruk/beroende problematik (ej aktivt missbruk).