Kvalitet (SSIL)

Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under januari 2020 till januari 2021 genomförd av Skandinavisk Sjukvårdsinformation (SSIL)

SSIL har arbetat med kvalitetsenkäter/intervjuer sedan 1999. På uppdrag av verksamheter intervjuas ansvariga placerare med syfte att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av verksamheter. SSIL sammanställer var 12:e månad en rapport som syftar till att kvantitativt analysera samtliga genomförda intervjuer. För att se de senaste kvalitetsindexuppräkningarna för Murars Gård, klicka på länkarna nedan.