HVB-hem i hemlik miljö

Välkommen till oss

Om Murars gård

Murars
Gård är en föräldra- barn verksamhet som erbjuder vård och behandling till föräldrar och familjer med barn i åldrarna 0-16 år, samt gravida kvinnor och flickor. 

Vilka är vi?

Murars Gård är ett privatägt HVB-hem som erbjuder behandling. Vi har funnits i samma ägo sedan 1994. 

Målgrupp

Vi vänder oss till föräldrar/familjer med barn som befinner sig i psykosocialt utsatta situationer och som av olika skäl har svårighet att få till stånd en fungerande vardag för sig själv och/eller sina barn.