Välkommen till Murars Gård

Murars Gård är en föräldra- barn verksamhet som erbjuder vård och behandling till föräldrar och familjer med barn i åldrarna 0-16 år, samt gravida kvinnor och flickor.
Vi vänder oss till föräldrar/familjer med barn som befinner sig i psykosocialt utsatta situationer och med svårighet att på egen hand få till stånd en fungerande vardag för sig själv och/eller sina barn. Verksamheten vänder sig också till flykting, asyl och invandrarproblematik. Vi arbetar individanpassat med utgångspunkt från klientens behov och förmåga, utifrån ett miljöterapeutiskt perspektiv. Murars Gård är ett privatägt behandlingshem med utredningsmöjlighet genom konsulterande psykolog/barnpsykolog.
 
Släktgård i lantligt läge
Murars Gård ligger beläget naturskönt i Hälsinglands Ljusnandal. Den omgivande miljön är harmonisk och ogenerad, det lite lantliga läget inbjuder till harmoni och rekreation. Fastigheten är en äldre jordbruksfastighet/släktgård som har befunnit sig i släktens ägo  sedan ca 150 år tillbaka. 

Murars Gård är ett privatägt behandlingshem med utredningsmöjlighet genom vår konsulterande leg. psykolog för avgränsade utredning då deta efterfrågas i uppdrag. Vi utfärdar bedömningar/observationsuppdrag som underlag för socialtjänstens barnavårdsutredningar, dessa skrivs strukturerat utifrån BBIC-strukturen.