Referenser

Murars Gård har bedrivit vård och behandling med bemyndiganden från Länstyrelsen Gävleborg sedan -94. 

Under den gångna tiden har Murars Gård bedrivit ett professionellt behandlingsarbete inom ramen, och helt i linje med det av Socialstyrelesens/IVO utfärdande riktlinjer gällande vård och behandling för barn och unga.

Verksamheten har sedan 1994 utan kontinuitetsavbrott arbetat utifrån HVB-tillstånd gällande föräldrar med barn, med barn i åldrarna 0-16 år, utifrån psykosocial problematik. Murars Gård har under de 20 åren uppnått god renumé och goda referenser. Placerande kommuner och handläggare är återkommande vid verksamheten.

För referenser kontakta verksamheten Murars Gård.