Om Murars Gård

Murars Gård är ett privatägt HVB-hem som varit verksamt sedan 1994. Murars Gård är ligger belägen i en lite lantlig naturskön miljö i Bollnäs kommun, med närhet till natur och central miljö. Vi arbetar individanpassat med utgångspunkt från klientens behov och förmåga utifrån ett miljöterapeutiskt perspektiv. Murars Gård är en föräldra- och barn verksamhet som erbjuder vård och behandling till hjälpsökande föräldrar/familjer med barn, med barn i åldrarna 0-16 år.

Verksamheten arbetar och dokumenterar strukturerat utifrån BBIC, samt att vi utgår från förälderns förmågor utifrån Kari Kiléns sju föräldrafunktioner.

I journalsystemet SecuraNova hvb finns komplett BBIC-stöd. Vårdplan samt genomförandeplan utgör riktlinjer för behandlingen på Murars Gård. Vi ser att den enskilde har en egen livshistoria och lever utifrån sin egna specifika verklighet, med egna specifika verktyg att hantera sin livssituation. Vi arbetar utifrån en positiv relation mellan individen och personal/behandlare, vilken vi ser som en mycket viktig förändringsvariabel. Genom positiva och värdebärande relationer skapar vi genom positiva förstärkningar insikt och förändring.
 

ERBJUDA BARN EN RÄTTVIS CHANS

Murars målsättning och syfte är att bereda möjlighet för att barn ska få en rimlig och rättvis chans, att på lika villkor växa upp under trygga och befrämjande omständigheter. För många barn och föräldrar är detta inte en enkel självklarhet. Föräldrar som själv växt upp under otrygga och svåra förhållanden kan ibland ha svårt att mäkta med sin situation, och sin föräldraroll. I detta ser vi  Murars Gård som en stor tillgång, där föräldrar får hjälp och stöd för att växa som person och bli en resurs för sig själv och sitt/sina barn. 

Barn behöver en trygg barndom med goda identifikationer och minnen. Barn behöver en självklar rätt till kärlek, omtanke och omhändertagande.