Blå = Murars Gård, Röd = Genomsnitt Sverige

Kvalité (SIL)

Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under juli 2012 och juni 2014 genomförd av Skandinavisk Sjukvårdsinformation.

Skandinavisk Sjukvårdsinformation har arbetat med kvalitetsenkäter/intervjuer sedan 1999. På uppdrag av verksamheter intervjuas ansvariga placerare med syfte att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av verksamheter. Skandinavisk Sjukvårdsinformation sammanställer var 12:e månad en rapport som syftar till att kvantitativt analysera samtliga genomförda intervjuer.

För att se de två senaste Kvalitetsindexuppräkningarna för Murars Gård, klicka på länkarna nedan.


Kvalitetsindexuppräkning 2012

Kvalitetsindexuppräkning 2014