Kompetens

Murars Gård besitter en mycket god kompetens beträffande barn med särskilda behov, dels inom verksamhetens personal, men också genom extern personal såsom den konsulterande psykologen. Denne är legitimerad psykolog med stor erfarenhet från barnpsykiatrin. En betydande del av verksamhetens arbete med våra föräldrar/vuxna utgår från just barnet och barnets behov.

Verksamhetens personal är alla livserfarna och empatiska personer, av vilka flertalet har en mångårig och gedigen erfarenhet av att arbeta med människor och barn som befinner sig i socialt utsatta situiationer. Vi som arbetar på Murars Gård är Socionomer, behandlingsassistenter, Drog och alkoholterapeuter, pedagoger/beroendepedagoger, förskollärare mfl.